Package shell

Class Test

 • All Implemented Interfaces:
  Condition

  public class Test
  extends Command
  Příkaz přesměrování příkazové řádky ze standardního vstupu z klávesnice na vstup ze souboru. Název souboru je nutné uvést za příkazem jako parametr oddělený mezerou. Název souboru nesmí mít mezery. Pokouší se v metodě condition() vytvořit do Branch.prompt nový Prompt.scanner, tentokrát ze souboru uvedeného v parametru. Pokud se to nepodaří, například při špatně zadaném jménu souboru, nahlásí chybu a ponechá původní scanner se vstupem z klávesnice. Pokud se to povede, použije všechny řádky ze souboru jako náhradu příkazové řádky z klávesnice a po jejich zpracování přepne zpět na výchozí scanner.
  • Constructor Detail

   • Test

    public Test​(java.lang.String name,
          java.lang.String comment,
          java.lang.String done,
          java.lang.String error)
  • Method Detail

   • condition

    public boolean condition()
    Metoda se pokusí nastavit Placer.prompt.scanner podle řetězce uvedeného za příkazem. Příklad: test shell/t Pokus se to povede, vrátí true, jinak false.
    Overrides:
    condition in class Command
    Returns:
    příznak úspěchu
   • action

    public void action()
    Pouze překrývá metodu předka prázdným blokem, protože vlastní pokus o nastavení vstupu ze souboru v metodě condition() provede vše potřebné.
    Overrides:
    action in class Command
   • outError

    public void outError()
    Metoda pro tisk chybové odpovědi. Standardně jen tiskne textový parametr Command.error. Tato třída přidává i návodný text.
    Overrides:
    outError in class Command