Package shell

Class Node

 • All Implemented Interfaces:
  Condition
  Direct Known Subclasses:
  Command

  public class Node
  extends java.lang.Object
  implements Condition
  Obecná třída, jako společný předek všem třídám, které mají jméno, použitelné pro slovní identifikaci. Objekty kmenu Node mohou být ukládány do kontejnerů třídy Nodes. Instance Node jsou jednoznačně identifikovány adresou v paměti. Jméno name je jen pro slovní identifikaci při "lidské" práci s objekty. Na slovní identifikaci se převádí metodou print(). Na strojovou identifikaci se převádí vyhledáním v kontejneru podle identifikace slovní, ale upravené v parametru comparable. Vyhledání provádí rodič/vlastník - objekt třídy Branch, ve kterém je kontejner Branch.nodes s objekty třídy Node. Objekty třídy Node umí vykonat nějakou akci metodou go(), která je ve výchozím stavu jen přesměrováním na print().
  • Field Summary

   Fields 
   Modifier and Type Field Description
   java.lang.String comparable
   jméno objektu, kterým se slovně identifikuje v upravené podobě (pro porovnávání); podle tohoto parametru objekty kmenu Branch hledají v kontejnerech Branch.nodes; pokud bude mít stejný comparable více objektů v kontejneru, bude nalezen vždy ten první
   static int level
   úroveň zanoření při průchodu stromem uzlů; je statická - všechny objekty používají stejnou proměnnou level
   java.lang.String name
   jméno objektu, kterým se slovně identifikuje v neupravené podobě (pro zobrazování apod.)
   static int noActive
   explicitní vypnutí aktivity; využívá jej například metoda Branch.go(), která při porušení povinnosti zvolit cestu dočasně přičte 1, aby se mohly vypsat všechny uzly v kontejneru bez jejich aktivity
  • Constructor Summary

   Constructors 
   Constructor Description
   Node()  
   Node​(java.lang.String name)  
  • Method Summary

   All Methods Static Methods Instance Methods Concrete Methods 
   Modifier and Type Method Description
   java.lang.String getComparable()  
   java.lang.String getExtName()
   Vrací rozšířený identifikaci objektu.
   java.lang.String getName()  
   void go()
   Výchozí průchod Node je jeho tisk.
   static void mes​(java.lang.String s)
   Tisk servisní zprávy, sloužící pro testování a ladění aplikace.
   boolean met()  
   static void out​(java.lang.String s)
   Přidá ke každému oddělovači řádku odsazení podle level.
   void outExtName()
   Tiskne rozšířený slovní identifikátor.
   void outName()
   Tiskne jen slovní identifikátor.
   void print()
   Standardní tisk kompletního uzlu (všeho, co jej popisuje).
   void setName​(java.lang.String name)
   Krom nastavení name, nastaví i comparable odstraněním akcentů atd.
   static java.lang.String toComparable​(java.lang.String s)
   Vrátí upravený String pro porovnávání bez ohledu na akcenty a velikost znaků.
   • Methods inherited from class java.lang.Object

    clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
  • Field Detail

   • level

    public static int level
    úroveň zanoření při průchodu stromem uzlů; je statická - všechny objekty používají stejnou proměnnou level
   • noActive

    public static int noActive
    explicitní vypnutí aktivity; využívá jej například metoda Branch.go(), která při porušení povinnosti zvolit cestu dočasně přičte 1, aby se mohly vypsat všechny uzly v kontejneru bez jejich aktivity
   • name

    public java.lang.String name
    jméno objektu, kterým se slovně identifikuje v neupravené podobě (pro zobrazování apod.)
   • comparable

    public java.lang.String comparable
    jméno objektu, kterým se slovně identifikuje v upravené podobě (pro porovnávání); podle tohoto parametru objekty kmenu Branch hledají v kontejnerech Branch.nodes; pokud bude mít stejný comparable více objektů v kontejneru, bude nalezen vždy ten první
  • Constructor Detail

   • Node

    public Node()
   • Node

    public Node​(java.lang.String name)
  • Method Detail

   • out

    public static void out​(java.lang.String s)
    Přidá ke každému oddělovači řádku odsazení podle level.
   • mes

    public static void mes​(java.lang.String s)
    Tisk servisní zprávy, sloužící pro testování a ladění aplikace.
   • toComparable

    public static java.lang.String toComparable​(java.lang.String s)
    Vrátí upravený String pro porovnávání bez ohledu na akcenty a velikost znaků. Metoda je použita při konstrukci objektu pro nastavení comparable, ale i v Branch.go(), kde musí být sjednocena vstupní slovní identifikace z cesty.
   • setName

    public void setName​(java.lang.String name)
    Krom nastavení name, nastaví i comparable odstraněním akcentů atd.
   • getName

    public java.lang.String getName()
    Returns:
    Vrací slovní identifikaci objektu. Je určena jen pro tisk, ne pro porovnávání, protože může obsahovat akcenty, velká i malá písmena.
   • getExtName

    public java.lang.String getExtName()
    Vrací rozšířený identifikaci objektu. Ve výchozím stavu volá getName(), takže výsledek je stejný, jako přímé použití getName(), ale pokud některý potomek metodu getExtName přepíše svým vlastní způsobem, bude výsledek odlišný. To je smysl této metody. Metody getName() a getExtName() volá v aplikaci metoda Branch.outDone() třídy Branch, podle toho jestli má nastaven příznak Branch.extName==true nebo false.
   • getComparable

    public java.lang.String getComparable()
    Returns:
    vrací hodnotu, která je určena pro strojové porovnávání uzlů (obdoba hashCode).
   • met

    public boolean met()
    Specified by:
    met in interface Condition
    Returns:
    vrací příznak, že lze s uzlem provést operaci příkazem třídy Branch
   • go

    public void go()
    Výchozí průchod Node je jeho tisk. Toto je standard, ale každý potomek může akci implementovat vlastním způsobem.
   • outName

    public void outName()
    Tiskne jen slovní identifikátor.
   • outExtName

    public void outExtName()
    Tiskne rozšířený slovní identifikátor.
   • print

    public void print()
    Standardní tisk kompletního uzlu (všeho, co jej popisuje). Tato výchozí print volá jen outName(), ale potomci mohou rozšiřovat tuto mtodu o tisk komentářů, nebo dalších parametrů objektu.