Package shell

Class Mover

  • Field Detail

   • targetNodes

    public Nodes targetNodes
    pokud je nastaven kontejner targetNodes, action() p5i active() node do něj přemístí
  • Constructor Detail

   • Mover

    public Mover​(java.lang.String name,
           java.lang.String comment,
           java.lang.String done,
           boolean extName,
           boolean dNode,
           java.lang.String error,
           boolean eNode,
           Nodes nodes,
           Nodes targetNodes)
  • Method Detail

   • setTargetNodes

    public void setTargetNodes​(Nodes targetNodes)
   • nodeCondition

    public boolean nodeCondition()
    testuje, zda je v targetNodes ještě místo (nebo je node.extra) a zda je zvolený node vyjímatelný
    Overrides:
    nodeCondition in class Branch
    Returns:
    příznak, že se může provést nodeAction()
   • nodeAction

    public void nodeAction()
    Přepisuje předka. Přesouvá node do targetNodes
    Overrides:
    nodeAction in class Branch