Package shell

Class Main


 • public class Main
  extends java.lang.Object
  Příklad kompletní aplikace. V příkladu je použita většina metodiky balíčku shell. Zdrojový kód: Main.java. Tento zdrojový kód neupravujte! Upravujte pouze jeho kopie (návod v package-summary.html)
  • přepnutí pracovního adresáře: cd com/hrubec/java
  • kompilace: javac shell/Main.java
  • spuštění: java shell/Main
  • spuštění se vstupem ze souboru: java shell/Main shell/t
  • Constructor Summary

   Constructors 
   Constructor Description
   Main()  
  • Method Summary

   All Methods Static Methods Concrete Methods 
   Modifier and Type Method Description
   static void main​(java.lang.String[] args)  
   • Methods inherited from class java.lang.Object

    clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
  • Constructor Detail

   • Main

    public Main()
  • Method Detail

   • main

    public static void main​(java.lang.String[] args)