Package shell

Class Detail

 • All Implemented Interfaces:
  Condition

  public class Detail
  extends Branch
  implements Condition
  Mezičlánek k uzlu. Používá se všude tam, kde je nutné doplnit uzel o další specifika. Například o podmínky provádění operací s uzlem, nebo rozšiřující jméno o další text. Například je možné podmínit průchod do jiné místnosti (z Placer.place do master), kde se o průchod stará příkaz třídy Placer. Nebo je možné bránou podmínit přesouvání objektů mezi kontejnery příkazem třídy Mover. Operaci s uzlem Branch.nodeAction() povoluje metoda Branch.nodeCondition(), která jen vrací Node.met(). Node vrací true. Detail vrací condition. Tříd, které implementují Condition.met() je v balíčku hned několik. Vedle zmíněné konjunkční All, je k dispozici i Any, která implementuje naopak logickou disjunkci - ke splnění podmínky stačí splnit jednu dílčí. Další třídy, implementujících rozhraní Condition jsou: Min,GroupMin,Max a Contains. Kombinacemi instancí, implementujících rozhraní Condition, je možné skládat i složité logické "výrazy". To je možné provádět jen "konfiguračně" v Main.main(java.lang.String[]) a není tedy nutné vytvářet vlastní třídy s implementací logiky, což odlehčí a zjednoduší stavbu i komplexnějších aplikací.
  • Field Detail

   • master

    public Node master
    cílový uzel
   • condition

    public Condition condition
    podmínka/struktura podmínek operace s uzlem
  • Constructor Detail

   • Detail

    public Detail​(Node master)
  • Method Detail

   • met

    public boolean met()
    Specified by:
    met in interface Condition
    Overrides:
    met in class Node
    Returns:
    splnění podmínky operace s uzlem
   • getMaster

    public Node getMaster()
    Returns:
    cílový uzel
   • getIdentificator

    public Node getIdentificator()
    Returns:
    uzel, který má být použit pro identifikaci; pokud je def. master pak ten, jinak standard
   • getName

    public java.lang.String getName()
    Overrides:
    getName in class Node
    Returns:
    vrátí identifikační jméno podle konfigurace (např. míček se ve zkrácené podobě identifikuje jen přídavným jménem barvy)
   • getComparable

    public java.lang.String getComparable()
    Overrides:
    getComparable in class Node
    Returns:
    vlastní comparable nahrazuje comparable kategorie, aby nebylo nutné v příkazové řádce zadávat obojí ("modrý míček" má porovnávací string "modry")
   • getExtName

    public java.lang.String getExtName()
    Description copied from class: Node
    Vrací rozšířený identifikaci objektu. Ve výchozím stavu volá Node.getName(), takže výsledek je stejný, jako přímé použití Node.getName(), ale pokud některý potomek metodu getExtName přepíše svým vlastní způsobem, bude výsledek odlišný. To je smysl této metody. Metody Node.getName() a Node.getExtName() volá v aplikaci metoda Branch.outDone() třídy Branch, podle toho jestli má nastaven příznak Branch.extName==true nebo false.
    Overrides:
    getExtName in class Node
    Returns:
    vrátí rozšířenou podobu identifikace: jméno kategorie, mezeru a vlastním jméno