Package shell

Class Console


 • public class Console
  extends java.lang.Object
  Poskytuje metody pro ovládání stylu vypisovaných textů. Tvoří uživatelsky přívětivé rozhraní mezi Java aplikací a technologickým standardem ovládání textového zařízení (terminálu). Zdroje: ECMA; man console_codes; https://en.wikipedia.org/wiki/ANSI_escape_code
  
   //Příklady užití:
   //tučné písmo (3 způsoby):
       Console.bold();         // analogicky: halfBright,underline,blink,reverse
       Console.set(BOLD);       // --||--   HALF_BRIGHT,UNDERLINE,BLINK,REVERSE
       Console.set(BOLD,ON);      // --||--
     //výchozí stav:
       Console.set(BOLD,OFF);     // --||--
       Console.bold(OFF);       // --||--
   //červená barva:
       Console.color(RED);       //popředí
       Console.color(RED,true);    //pozadí
       Console.color(RED,false,true); //popředí,světlejší
       Console.color(RED,true,true);  //pozadí,světlejší
     //výchozí stav:
       Console.color(RESET);      //popředí
       Console.color(RESET,true);   //pozadí
       Console.color(RESET,false,true);//popředí,světlejší
       Console.color(RESET,true,true); //pozadí,světlejší
   //výchozí stav všech parametrů:
       Console.reset();
   
  • Field Summary

   Fields 
   Modifier and Type Field Description
   static int BLACK
   black color constant for parametric setup
   static int BLINK
   blink text style constant for parametric setup
   static int BLUE
   blue color constant for parametric setup
   static int BOLD
   bold text style constant for parametric setup
   static int CYAN
   cyan color constant for parametric setup
   static int GREEN
   green color constant for parametric setup
   static int HALF_BRIGHT
   half bright constant for parametric setup
   static int OFF
   constant for ON/OFF parametric setup
   static int ON
   constant for ON/OFF parametric setup
   static int PURPLE
   purple color constant for parametric setup
   static int RED
   red color constant for parametric setup
   static int RESET
   constant for reset parametric setup
   static int RESET_ALL
   reset all console parameters constant
   static int REVERSE
   reverse text style constant for parametric setup
   static int UNDERLINE
   underline text style constant for parametric setup
   static int WHITE
   white color constant for parametric setup
   static int YELLOW
   yellow color constant for parametric setup
  • Constructor Summary

   Constructors 
   Constructor Description
   Console()  
  • Method Summary

   All Methods Static Methods Concrete Methods 
   Modifier and Type Method Description
   static void blink()
   switch blink ON
   static void blink​(int off)
   switch blink ON/OFF
   static void bold()
   switch bold ON
   static void bold​(int off)
   switch bold ON/OFF
   static void color​(int color)
   set any color from the color table for foregroun adn standard bright
   static void color​(int color, boolean background)
   set any color from the color table for standard bright
   static void color​(int color, boolean background, boolean bright)
   set any color from the color table
   static void halfBright()
   switch halfBright ON
   static void halfBright​(int off)
   switch half bright ON/OFF
   static void reset()
   reset all console parameters
   static void reverse()
   switch reverse ON
   static void reverse​(int off)
   switch reverse ON/OFF
   static void set​(int i)
   print any escape code to the standard output
   static void set​(int i, int off)
   print escape code for both switch state (ON/OFF)
   static void underline()
   switch underline ON
   static void underline​(int off)
   switch underline ON/OFF
   • Methods inherited from class java.lang.Object

    clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
  • Field Detail

   • BLACK

    public static final int BLACK
    black color constant for parametric setup
    See Also:
    Constant Field Values
   • RED

    public static final int RED
    red color constant for parametric setup
    See Also:
    Constant Field Values
   • GREEN

    public static final int GREEN
    green color constant for parametric setup
    See Also:
    Constant Field Values
   • YELLOW

    public static final int YELLOW
    yellow color constant for parametric setup
    See Also:
    Constant Field Values
   • BLUE

    public static final int BLUE
    blue color constant for parametric setup
    See Also:
    Constant Field Values
   • PURPLE

    public static final int PURPLE
    purple color constant for parametric setup
    See Also:
    Constant Field Values
   • CYAN

    public static final int CYAN
    cyan color constant for parametric setup
    See Also:
    Constant Field Values
   • WHITE

    public static final int WHITE
    white color constant for parametric setup
    See Also:
    Constant Field Values
   • RESET_ALL

    public static final int RESET_ALL
    reset all console parameters constant
    See Also:
    Constant Field Values
   • BOLD

    public static final int BOLD
    bold text style constant for parametric setup
    See Also:
    Constant Field Values
   • HALF_BRIGHT

    public static final int HALF_BRIGHT
    half bright constant for parametric setup
    See Also:
    Constant Field Values
   • UNDERLINE

    public static final int UNDERLINE
    underline text style constant for parametric setup
    See Also:
    Constant Field Values
   • BLINK

    public static final int BLINK
    blink text style constant for parametric setup
    See Also:
    Constant Field Values
   • REVERSE

    public static final int REVERSE
    reverse text style constant for parametric setup
    See Also:
    Constant Field Values
   • RESET

    public static final int RESET
    constant for reset parametric setup
    See Also:
    Constant Field Values
  • Constructor Detail

   • Console

    public Console()
  • Method Detail

   • set

    public static void set​(int i)
    print any escape code to the standard output
    Parameters:
    i - escape code
   • set

    public static void set​(int i,
                int off)
    print escape code for both switch state (ON/OFF)
    Parameters:
    i - escape code
    off - ON/OFF code
   • color

    public static void color​(int color,
                 boolean background,
                 boolean bright)
    set any color from the color table
    Parameters:
    color - color from the color table (BLACK,RED,GREEN,YELLOW,BLUE,PURPLE,CYAN,WHITE)
    background - foregroud/background selector
    bright - bright/standard light selector
   • color

    public static void color​(int color,
                 boolean background)
    set any color from the color table for standard bright
    Parameters:
    color - color from the color table (BLACK,RED,GREEN,YELLOW,BLUE,PURPLE,CYAN,WHITE)
    background - foregroud/background selector
   • color

    public static void color​(int color)
    set any color from the color table for foregroun adn standard bright
    Parameters:
    color - color from the color table (BLACK,RED,GREEN,YELLOW,BLUE,PURPLE,CYAN,WHITE)
   • reset

    public static void reset()
    reset all console parameters
   • bold

    public static void bold​(int off)
    switch bold ON/OFF
    Parameters:
    off - ON/OFF selector
   • halfBright

    public static void halfBright​(int off)
    switch half bright ON/OFF
    Parameters:
    off - ON/OFF selector
   • underline

    public static void underline​(int off)
    switch underline ON/OFF
    Parameters:
    off - ON/OFF selector
   • blink

    public static void blink​(int off)
    switch blink ON/OFF
    Parameters:
    off - ON/OFF selector
   • reverse

    public static void reverse​(int off)
    switch reverse ON/OFF
    Parameters:
    off - ON/OFF selector
   • bold

    public static void bold()
    switch bold ON
   • halfBright

    public static void halfBright()
    switch halfBright ON
   • underline

    public static void underline()
    switch underline ON
   • blink

    public static void blink()
    switch blink ON
   • reverse

    public static void reverse()
    switch reverse ON