Package shell

Class Command

 • All Implemented Interfaces:
  Condition
  Direct Known Subclasses:
  Branch, Flag, Test

  public class Command
  extends Node
  Nadtřída všech příkazů. Rozšiřuje metodu print(), která přiformátuje popis příkazu comment. Metodou cover() testuje zda je uzel aktivní nebo ne. Pokud není, přesměruje na metodu předka go(). Pokud aktivní je, otestuje metodou condition() podmínky akce a vyhoví-li, volá action() a outDone(). Pokud nevyhoví, volá outError().
  • Field Summary

   Fields 
   Modifier and Type Field Description
   java.lang.String comment
   popis příkazu; u identifikace v metodě print() se vypisuje za Node.print(), oddělený pomlčkou
   java.lang.String done
   odpověď úspěšného provedení; u třídy Branch se týká uzlu
   java.lang.String error
   odpověď v případě chyby; u třídy Branch se týká uzlu
   int levelActive
   úroveň zanoření, ve které má být uzel aktivní (spouští action() resp.
  • Constructor Summary

   Constructors 
   Constructor Description
   Command()  
   Command​(java.lang.String name, java.lang.String comment)  
   Command​(java.lang.String name, java.lang.String comment, int levelActive, java.lang.String done)  
   Command​(java.lang.String name, java.lang.String comment, int levelActive, java.lang.String done, java.lang.String error)  
   Command​(java.lang.String name, java.lang.String comment, java.lang.String done)  
   Command​(java.lang.String name, java.lang.String comment, java.lang.String done, java.lang.String error)  
  • Field Detail

   • comment

    public java.lang.String comment
    popis příkazu; u identifikace v metodě print() se vypisuje za Node.print(), oddělený pomlčkou
   • done

    public java.lang.String done
    odpověď úspěšného provedení; u třídy Branch se týká uzlu
   • error

    public java.lang.String error
    odpověď v případě chyby; u třídy Branch se týká uzlu
   • levelActive

    public int levelActive
    úroveň zanoření, ve které má být uzel aktivní (spouští action() resp. Branch.nodeAction() namísto go() resp. Branch.nodeGo()); aktivita je řízena úrovní, aby se dalo lehce ovlivnit zda se příkazy vypisují, nebo vykonávají jen umístěním ve stromu aplikace
  • Constructor Detail

   • Command

    public Command()
   • Command

    public Command​(java.lang.String name,
            java.lang.String comment)
   • Command

    public Command​(java.lang.String name,
            java.lang.String comment,
            int levelActive,
            java.lang.String done)
   • Command

    public Command​(java.lang.String name,
            java.lang.String comment,
            java.lang.String done)
   • Command

    public Command​(java.lang.String name,
            java.lang.String comment,
            int levelActive,
            java.lang.String done,
            java.lang.String error)
   • Command

    public Command​(java.lang.String name,
            java.lang.String comment,
            java.lang.String done,
            java.lang.String error)
  • Method Detail

   • print

    public void print()
    Rozšiřuje metodu Node.print(), která přiformátuje popis akce.
    Overrides:
    print in class Node
   • condition

    public boolean condition()
    Testuje podmínky pro provedení action().
    Returns:
    Výchozí test vrací true - nejsou žádné podmínky.
   • action

    public void action()
    Provede vlastní akci bez obalu. Výchozí akce je tisk uzlu. Potomci budou zpravidla metodu přepisovat, ale dokud to neudělají, uzel se bude jen vypisovat (pro ladění užitečné).
   • active

    public boolean active()
    Pokud je uzel aktivní, spouští action() resp. Branch.nodeAction(). Pokud aktivní není, spouští go() resp. Branch.nodeGo(). Tím je zajištěno, že i příkazy lze pasivně procházet (jen jejich výpisy). Aktivita je standardně řízena urovní zanoření. Ve výchozím stavu levelActive==-1 uzel nebude aktivní v žádné urovni.
    Returns:
    Vrátí příznak, zda je uzel aktivní.
   • outError

    public void outError()
    Metoda pro tisk chybové odpovědi. Standardně jen tiskne textový parametr error.
   • outDone

    public void outDone()
    Metoda pro tisk potvrzující odpovědi. Standardně jen tiskne textový parametr done.
   • cover

    public void cover()
    Balí vlastní akci a tisk výsledku. Analogicky má Branch třída metodu Branch.nodeCover(), která provádí totéž na úrovni větvebí (Branch.node).
   • go

    public void go()
    Rozhraní procházení. Metoda cover() je vytknuta pro dodržení stejné koncepce, jakou má třída Branch, kde Branch.go() řeší větvení a vlastní cover() je prováděno až pro větev (tam se jmenuje Branch.nodeCover()).
    Overrides:
    go in class Node