Package shell

Class Branch

 • All Implemented Interfaces:
  Condition
  Direct Known Subclasses:
  All, Any, App, Contains, Detail, GroupMin, Max, Min, Mover, Place, Placer

  public class Branch
  extends Command
  Nadtřída všech ovladačů uzlů. Rozvětvení nadřazeného uzlu na více podřízených. Zavádí obecný kontejner vnořených uzlů nodes, které bude ovládat. Rozšiřuje metodu procházení go() o práci s tímto kontejnerem. Překládá "lidskou" slovní identifikaci (slovo z příkazové řádky) vnořeného uzlu na identifikaci strojovou (odkaz na objekt/uzel node). Podporuje ovládání vnořeného uzlu node podle módu aktivity metodou nodeCover(), která v případě neaktivity jen předává zpracování metodě nodeGo(), která se stará o údržbu aktuální úrovně Node.level. Vyhodnocení módu aktivity řeší už metoda Command.active() předka Command, která jej z Node.level odvozuje. Metoda nodeGo() vstupuje do vnořeného uzlu (předává mu řízení voláním jeho metody Node.go()). Metody go() všech objektů tvoří základní rozhraní procházení stromovou strukturou uzlů. V aktivním módu (Command.active()) je otestováno metodou nodeCondition(), zda jsou splněny podmínky pro vykonání akce nebo ne. Pokud ano, je zpracování předáno metodě nodeAction() a poté metodě outDone(), která informuje o úspěšném provedení. Pokud ne, metoda outError() informuje o chybě. Metody nodeCondition() a nodeAction() jsou určeny k vlastím implementacím v potomcích. Ve výchozí implementaci nodeCondition() jen vrací true (žádné podmínky) a nodeAction() provádí jen nodeGo(). Tak je zajištěno, že je nutné v potomcích implemetovat jen to skutečně potřebné, nebo před implementací vlastních akcí nejprve ladit splnění podmínek ve vlastní metodě nodeCondition() a až poté implementovat vlastní nodeAction(). Protože výchozí nodeAction() je implementována jako přesměrování na nodeGo(), bude se objekt i v nodeAction() chovat stejně jako v módu nodeGo(), dokud nebude v potomcích implementována nodeAction() vlastní. Třída podporuje dvě možnosti zpracování vnořených uzlů. Nejprve se pokusí vzít slovo ze vstupu (Prompt.hasNext()) jako "lidský" identifikátor uzlu. Pokud slovo ve vstupu je, odebere jej metodou Prompt.next() a pokusí se jej přeložit na strojovou identifikaci (hledá podle slova odkaz na node v kontejneru nodes metodou findFirst(java.lang.String)). Pokud je uzel nalezen, zpracuje jej. Pokud ne, tiskne se chyba metodou outErrorPath(). Pokud slovo chybí úplně, standardně se mají zpracovat vnořené uzly nodes všechny. Povinnost identifikovat jeden konkrétní uzel z nodes je možné zapnout parametrem levelNodePath. Pak se v řípadě chybějící identifikace v Prompt tiskne chyba metodou outErrorWord(). levelNodePath je potřeba nastavit například u ovladače všech příkazů App, aby jeho metoda go() nezpracovala všechny najednou, nebo u konkrétních příkazů: (Placer - aby šlo jít jen do jednoho východu, "pick" - aby šlo jedním příkazem sebrat jen jeden předmět, atd.). Naopak, výchozí hodnota parametru levelNodePath poskytuje možnost procházení celým stromem uzlů, nebo jen určitým podstromem, pokud je v Prompt zadána alespoň část "cesty". Command.levelActive i levelNodePath jsou "úrovňové" atributy, které říkají, na jaké úrovni se má chování změnit. "Úrovňové" chování Branch objektů je tedy možné jednoduše ovlivnit nastavováním těchto atributů. Veškeré textové podklady pro komponování výstupních textů, jsou standardizovány parametry masterDelimiter, nodesBegin, nodesEmpty, nodesDelimiter, nodesEnd a recurse. Metody nodeCover(), nodeCondition() a nodeAction() odpovídají stejné koncepci, jakou mají metody Command.cover(), Command.condition() a Command.action() v třídě předka Command.
  • Field Summary

   Fields 
   Modifier and Type Field Description
   boolean dNode
   vypisovat za hláškou úspěchu název uzlu a tečku
   boolean eNode
   vypisovat za chybovou hláškou název uzlu a tečku
   java.lang.String errorPath
   odpověď v případě chyby při nesplnění povinnosti identifikovat jeden konkrétní uzel z nodes podle levelNodePath
   java.lang.String errorPathDelimiter
   oddělovač zprávy od uzlu
   java.lang.String errorWord
   odpověď v případě chyby nenalezeného identifikátoru ze vstupu načerpaného metodou Prompt.next(); hledá se v nodes metodou findFirst(java.lang.String)
   boolean extName
   vypisovat za hláškou úspěchu rozšířený název uzlu (Node.outExtName() namísto Node.outName())
   int levelNodePath
   úroveň zanoření, na které platí povinnost uvést slovo/cestu; pokud není tímto parametrem zapnuta a uživatel slovo neuvede, zpracují se všechny nodes v kontejneru
   java.lang.String masterDelimiter
   oddělovač uzlu od svého kontejneru, není-li noPrint
   Node node
   pracovní ukazatel na uzel, který se má zpracovat
   Nodes nodes
   kontejner vnořených uzlů třídy Nodes; hodnota null přepíná chování objektu na chování předka; je to výchozí stav
   java.lang.String nodesBegin
   uvaděč kontejneru vnořených uzlů
   java.lang.String nodesDelimiter
   oddělovač uzlů v kontejneru, je-li jich zpracováváno více než jeden
   java.lang.String nodesEmpty
   nahrazovač výpisu kontejneru vnořených uzlů, je-li kontejner prázdný
   java.lang.String nodesEnd
   ukončovač kontejneru vnořených uzlů
   boolean noGoEmpty
   do rozvětvení (s tiskem uzlu) se v případě prázdného kontejneru nemá vůbec vstupovat; standardně se vstoupí do rozvětvení i v případě prázdného kontejneru a namísto kontejneru se tiskne nodesEmpty
   boolean noPathNoAll
   pokud není uvedena cesta, která je povinná a není tímto příznakem zakázano, přepne se procházení na výpisy všech uzlů - jen se mód aktivity zablokuje, aby se namísto provedení vypsal seznam všech možností
   boolean noPrint
   před rozvětvením uzlu se uzel nemá tisknout
   static java.util.ArrayList<Node> passed
   pole aktuální cesty uzlů při stromovém zpracování; plní ho metoda nodeGo() a je primárně použito v metodě go() k prevenci zacyklení.
   static Prompt prompt
   vstupní příkazová řádka - dávkovač slov (uzlů cesty), ze kterého čerpají instance kmenu Branch a instance Test, která čerpá vlastní "nestromový" parametr - název souboru
   java.lang.String recurse
   nahrazovač rekurzívní smyčky; pokud má hierarchie smyčku, nevstupuje se do kontejneru nodes, ale vypíše se náhrada, aby to bylo zřejmé
  • Constructor Summary

   Constructors 
   Constructor Description
   Branch​(java.lang.String name, java.lang.String comment)  
   Branch​(java.lang.String name, java.lang.String comment, int levelActive, java.lang.String done, boolean extName, boolean dNode, java.lang.String error, boolean eNode, Nodes nodes, int levelNodePath)  
   Branch​(java.lang.String name, java.lang.String comment, int levelActive, java.lang.String done, java.lang.String error)  
   Branch​(java.lang.String name, java.lang.String comment, java.lang.String done, boolean extName, boolean dNode, java.lang.String error, boolean eNode, Nodes nodes)  
   Branch​(java.lang.String name, java.lang.String comment, java.lang.String done, java.lang.String error)  
   Branch​(java.lang.String name, java.lang.String comment, Nodes nodes)  
   Branch​(java.lang.String name, java.lang.String comment, Nodes nodes, boolean noPrint)  
   Branch​(java.lang.String name, java.lang.String comment, Nodes nodes, boolean noPrint, int levelNodePath)  
   Branch​(java.lang.String name, java.lang.String comment, Nodes nodes, java.lang.String nodesBegin, java.lang.String nodesDelimiter)  
  • Field Detail

   • passed

    public static final java.util.ArrayList<Node> passed
    pole aktuální cesty uzlů při stromovém zpracování; plní ho metoda nodeGo() a je primárně použito v metodě go() k prevenci zacyklení.
   • prompt

    public static Prompt prompt
    vstupní příkazová řádka - dávkovač slov (uzlů cesty), ze kterého čerpají instance kmenu Branch a instance Test, která čerpá vlastní "nestromový" parametr - název souboru
   • nodes

    public Nodes nodes
    kontejner vnořených uzlů třídy Nodes; hodnota null přepíná chování objektu na chování předka; je to výchozí stav
   • noGoEmpty

    public boolean noGoEmpty
    do rozvětvení (s tiskem uzlu) se v případě prázdného kontejneru nemá vůbec vstupovat; standardně se vstoupí do rozvětvení i v případě prázdného kontejneru a namísto kontejneru se tiskne nodesEmpty
   • noPrint

    public boolean noPrint
    před rozvětvením uzlu se uzel nemá tisknout
   • masterDelimiter

    public java.lang.String masterDelimiter
    oddělovač uzlu od svého kontejneru, není-li noPrint
   • errorPathDelimiter

    public java.lang.String errorPathDelimiter
    oddělovač zprávy od uzlu
   • nodesBegin

    public java.lang.String nodesBegin
    uvaděč kontejneru vnořených uzlů
   • nodesEmpty

    public java.lang.String nodesEmpty
    nahrazovač výpisu kontejneru vnořených uzlů, je-li kontejner prázdný
   • nodesDelimiter

    public java.lang.String nodesDelimiter
    oddělovač uzlů v kontejneru, je-li jich zpracováváno více než jeden
   • nodesEnd

    public java.lang.String nodesEnd
    ukončovač kontejneru vnořených uzlů
   • recurse

    public java.lang.String recurse
    nahrazovač rekurzívní smyčky; pokud má hierarchie smyčku, nevstupuje se do kontejneru nodes, ale vypíše se náhrada, aby to bylo zřejmé
   • levelNodePath

    public int levelNodePath
    úroveň zanoření, na které platí povinnost uvést slovo/cestu; pokud není tímto parametrem zapnuta a uživatel slovo neuvede, zpracují se všechny nodes v kontejneru
   • errorPath

    public java.lang.String errorPath
    odpověď v případě chyby při nesplnění povinnosti identifikovat jeden konkrétní uzel z nodes podle levelNodePath
   • noPathNoAll

    public boolean noPathNoAll
    pokud není uvedena cesta, která je povinná a není tímto příznakem zakázano, přepne se procházení na výpisy všech uzlů - jen se mód aktivity zablokuje, aby se namísto provedení vypsal seznam všech možností
   • node

    public Node node
    pracovní ukazatel na uzel, který se má zpracovat
   • dNode

    public boolean dNode
    vypisovat za hláškou úspěchu název uzlu a tečku
   • eNode

    public boolean eNode
    vypisovat za chybovou hláškou název uzlu a tečku
  • Constructor Detail

   • Branch

    public Branch​(java.lang.String name,
           java.lang.String comment)
   • Branch

    public Branch​(java.lang.String name,
           java.lang.String comment,
           Nodes nodes)
   • Branch

    public Branch​(java.lang.String name,
           java.lang.String comment,
           Nodes nodes,
           boolean noPrint)
   • Branch

    public Branch​(java.lang.String name,
           java.lang.String comment,
           Nodes nodes,
           boolean noPrint,
           int levelNodePath)
   • Branch

    public Branch​(java.lang.String name,
           java.lang.String comment,
           Nodes nodes,
           java.lang.String nodesBegin,
           java.lang.String nodesDelimiter)
   • Branch

    public Branch​(java.lang.String name,
           java.lang.String comment,
           int levelActive,
           java.lang.String done,
           java.lang.String error)
   • Branch

    public Branch​(java.lang.String name,
           java.lang.String comment,
           java.lang.String done,
           java.lang.String error)
   • Branch

    public Branch​(java.lang.String name,
           java.lang.String comment,
           int levelActive,
           java.lang.String done,
           boolean extName,
           boolean dNode,
           java.lang.String error,
           boolean eNode,
           Nodes nodes,
           int levelNodePath)
   • Branch

    public Branch​(java.lang.String name,
           java.lang.String comment,
           java.lang.String done,
           boolean extName,
           boolean dNode,
           java.lang.String error,
           boolean eNode,
           Nodes nodes)
  • Method Detail

   • plural

    public static java.lang.String plural​(int i)
   • defPrompt

    public void defPrompt()
    Standardní nastavení poskytovatele cest z příkazových řádkek z klávesnice
   • setNodes

    public void setNodes​(Nodes nodes)
    Změní/nastaví odkaz nodes na jiný/nový kontejner.
   • setNoPrint

    public void setNoPrint​(boolean noPrint)
    Změní příznak výpisu noPrint.
   • outErrorPath

    public void outErrorPath()
    Vytiskne text, když ve vstupu chybí povinná slovní identifikace.
   • outErrorWord

    public void outErrorWord()
    Vytiskne text při špatně zadané slovní identifikaci.
   • nodeCondition

    public boolean nodeCondition()
    Je určená k otestování podmínek, zda se může vykonat nodeAction. Výchozí výsledek testu je true, ale v případě, že objekt potřebuje nějak podmínit vykonání nodeAction(), je potřeba implementovat potomka s vlastní metodou nodeCondition. Například při umisťování míčků do batohu se kontroluje, zda je ještě místo, nebo jde-li míček sebrat apod.
   • nodeGo

    public void nodeGo()
    Vrstvička zanoření při průchodu do nižší úrovně. Stará se o nastavení aktuální úrovně, podle které metoda out odsadí výstup.
    See Also:
    Node.level, node, Node.go()
   • nodeAction

    public void nodeAction()
    Je určená ke zpracování node v Command.active() módu. Provede se jen pokud je tato Branch aktivní a nodeCondition vrátí true. Výchozí chování je vstup do uzlu (procházení stromem uzlů), ale například potomek této třídy Mover, namísto vstupu do uzlu, uzel přesouvá z nodes do Mover.targetNodes. Tato i rozšířené metody potomků mají tvořit veškerou funkci ovladačů vnořených uzlů. Metodu volá metoda nodeCover(). Tato výchozí nodeAction() volá metodu nodeGo()
   • nodePath

    public boolean nodePath()
    Povinnost volby uzlu node z nodes je standardně řízena urovní zanoření Node.level. Ve výchozím stavu levelNodePath==-1 nebude platit povinnost zvolit uzel na žádné urovni.
    Returns:
    příznak, zda je volba uzlu na aktuální úrovni zanoření povinná.