Package shell

Class All

 • All Implemented Interfaces:
  Condition

  public class All
  extends Branch
  implements Condition
  Sdružuje více podmínek v Branch.nodes - všechny musí být splněny, aby byla splněna tato. Potomkem Branch je proto, že pracuje s kontejnerem Branch.nodes, který pak může být vypisován standardní metodikou. Příklad použití analogicky s kódem v Main.main(java.lang.String[]):
  
   Nodes     bag = new Nodes   ( 5,-1, 2  ); // kontejner - batoh; do batohu příkaz Mover(...) přemístí maximálně 5 objektů a podmínka GroupMin(bag) bude splněna jen pokud budou alespoň 2 stejné
   Nodes drillsDone = new Nodes   ( 2, 1   ); // kontejner splněných cviků; maxinální množství je 2; minimální 1
   Place   hriste = new Place   ("hřiště"  ); // místnost hřiště
   Place    satna = new Place   ("šatna"  ); // místnost šatna; konstruktor Place vyrobí kontejner všech východů satna.gates
   GroupMin groupMin = new GroupMin  (bag    ); // podmínka minimálního počtu stejných věcí v batohu; koresponduje s Nodes( 5,-1, 2)
   Min      min = new Min    (drillsDone ); // podmínka minimálního počtu odcvičených cviků; koresponduje s Nodes( 2, 1  )
   Node     klic = new Node    ("klíč",true); // klíč, který lze sebrat (přemístit do batohu) příkazem Mover(...)
   Contains NInN = new Contains(klic,bag  ); // podmínka přítomnosti klíče v batohu
   Nodes  podminky = new Nodes   (      ); // seznam podmínek, při jejichž splnění se otevře průchod mezi šatnou a hřištěm
       podminky.a (groupMin);          // přidám dílčí podmínku
       podminky.a (min);            // přidám dílčí podmínku
       podminky.a (NInN);            // přidám dílčí podmínku
   All      all = new All    (podminky  ); // skupinová podmínka splnění všech dílčích podmínek
   Gate     gate = new Gate    (hriste,all ); // podmíněný průchod na hřiště
      satna.gates.a (gate);            // přidám průchod na hřiště do kontejneru všech průchodů z šatny
  
   // nyní bude příkaz (viz. Placer) "jdi hřiště" z "šatny" proveden, jen pokud budou v batohu 2 stejné předměty a v seznamu odcvičených cviků bud minimálně 1
   
  See Also:
  Nodes(int max,int min,int groupMin), Nodes(int max,int min), Nodes(), Place, GroupMin, Min, Place.gates, Gate, Nodes.a(shell.Node), Placer, Placer.nodeAction(), Placer.nodeCondition()
  • Constructor Detail

   • All

    public All​(Nodes nodes)
  • Method Detail

   • met

    public boolean met()
    Specified by:
    met in interface Condition
    Overrides:
    met in class Node
    Returns:
    splnění podmínky - všech dílčích podmínek v kontejneru